Historical Sites

Coachbehar

Murshidabad

Gaur Maldah

Jaraimbati, Kamarpukur, Bishnupur